PISA’da matematik, fen ve okuma becerisinde sınıfta kaldık: Kara tablo!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 sonuçları yayımlandı. Singapur’un her alanda birinci olduğu değerlendirmede, Türk öğrenciler matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri alanlarında OECD ortalamasının altında kaldı.

Türkiye, fen bilimlerinde, değerlendirmeye katılan 81 ülke arasında 34’üncü, 37 OECD ülkesi arasında 29’uncu sırada yer aldı. Matematik alanında 81 ülke arasında 39’uncu, OECD ülkeleri arasında 32’inci olan Türkiye, okuma becerileri alanında ise 81 ülke arasında 36’ıncı, OECD ülkeleri arasında 30. sırada bulunuyor. 2018’e göre Türkiye’nin sıralamaları yükselse de hâlâ ortalamanın altında.

15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fendeki performanslarını ölçmeyi amaçlayan değerlendirme sonuçlarının yer aldığı raporda, Türkiye ile ilgili veriler şöyle:

*Kız ve erkek öğrenciler matematikte ortalama olarak benzer düzeyde performans gösterirken okumada kızlar erkeklerden 25 puan daha geride kaldı.

ÖĞRENCİLER MUTSUZ

*Öğrencilerin yüzde 44’ü hayatlarından memnun olmadığını söyledi. 2018’de bu oran yüzde 34’tü.

*2018’den 2022’ye kadarki dönemde en yüksek puan alan öğrenciler ile en zayıf öğrenciler arasındaki fark matematik ve okumada önemli ölçüde değişmedi. Fende ise arttı.

*Öğrenciler matematik, okuma ve fen bilimlerinde OECD ortalamasından daha düşük puanlar aldılar.

*Türkiye’de öğrencilerin yüzde 61’i matematikte en az düzey 2 yeterliliğine ulaştı, bu oran OECD ülkeleri ortalamasından daha düşük.

*Öğrencilerin yaklaşık yüzde 5’i matematik alanında en iyi performans gösterenler oldu.

*Öğrencilerin yaklaşık yüzde 71’i okumada düzey 2 ya da üstüne çıktı. (OECD ortalaması yüzde 74)

*Öğrencilerin yüzde 75’i fen bilimlerinde düzey 2 ya da daha üstüne çıktı. (OECD ortalaması yüzde 76)

*Öğrencilerin yüzde 4’ü fen alanında en iyi performansı gösterdi. (OECD ortalaması yüzde 7)

*Türkiye’de öğrencilerin yüzde 33’ü sosyoekonomik kapsamda 2022’de PISA sınavına giren en dezavantajlı öğrenciler arasında yer alıyor.

*Sosyoekonomik açıdan avantajlı öğrenciler, dezavantajlı öğrencileri matematikte 82 puan geride bıraktı.

*Türkiye’de öğrencilerin yaklaşık yüzde 42’si derslerin çoğunda ya da tamamında iyi çalışamadıklarını söyledi. (OECD ortalaması yüzde 23)

GÜVENDE DEĞİLİZ

Öğrencilerin yüzde 18’i okula giderken kendilerini güvende hissetmediklerini belirtti. Bu konuda OECD ortalaması yüzde 8. Öğrencilerin yüzde 13’ü sınıflarında, yüzde 20’si okulun diğer yerlerinde kendilerini güvende hissetmiyor. Kızların yaklaşık yüzde 25’i, erkeklerin yüzde 28’i ayda en az birkaç kez zorbalık kurbanı olduklarını söyledi.

YETERİNCE BESLENEMİYORLAR

OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher’in PISA 2022 üzerine yaptığı analizin “Öğrenmek için çok mu açlar?” başlıklı bölümünde, “OECD ülkelerinde öğrencilerin yüzde 8’i yiyecek alacak paraları olmadığı için son 30 gün içinde haftada en az bir gün yemek yiyemediğini söyledi” dendi. Analizde, “Birleşik Krallık ve Litvanya’da öğrencilerin yüzde 11’i öğün atlamak zorunda kaldıklarını söyledi. Bu oran, ABD, Şili ve Kolombiya’da yüzde 13, Yeni Zelanda’da yüzde 14 ve Türkiye’de yüzde 19. Okullarda ücretsiz öğle yemekleri daha fazla çocuğun eğitime katılmasını sağlayabilir” ifadelerine yer verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx